Background Heading

Salarizare si personal

Servicii complete de salarizare si resurse umane

Ce beneficii iți aduc externalizarea serviciilor de personal?

 • Reduceți costurile – prin eliminarea nevoii de a avea personal specializat pentru salarizare;
 • Economisirea timpului – elimină sarcina de actualizare și menținere a sistemului de salariare (fără introducere de date, fără studierea de actualizări legislative, fără griji)
 • Eficiență și corectitudine – aveți acces la personalul competent și eficient ce se ocupa în mod profesionist de salarizare și de detaliile juridice asociate

Administrare personal

 • întocmirea contractelor de muncă, actelor adiționale, deciziilor de încetare și a altor documente
 • întocmirea și transmiterea Registrului General de Evidență a Salariaților (REVISAL)
 • întocmirea adeverințelor de salariu, notelor de lichidare pentru personal
 • reprezentarea în relația cu autoritățile specifice (Inspectoratul Teritorial de Muncă, Administrația Financiară, Casa de Asigurări Sociale, Casa de Asigurări Sociale de Sănătate, Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă)
 • reprezentarea și asistența în cazul unui control din partea autorităților specifice
 • suport legislativ și consultanță pentru probleme apărute în domeniul relațiilor de muncă
 • informări legislative în domeniul relațiilor de muncă;
 • asistență în privința întocmirii și gestionării dosarelor de personal (fișe de post, declarații personal, etc.)
 • întocmirea de proceduri de promovare, de sancționare sau de concediere disciplinară
 • întocmirea regulamentelor de ordine interioară

Salarizare

 • calculul salarial și întocmirea statelor de plată
 • întocmirea fluturașilor de salarii
 • întocmirea declarațiilor fiscale și transmiterea on-line către autorități
 • calculul indemnizațiilor de concediu de prenatal, concediu post natal, concediu medical
 • calculul sporurilor și adaosurilor la salariul de bază (ore suplimentare, spor repaus săptămânal, spor de noapte, condiții grele, premii, ajutoare, etc.)
 • calculul concediilor de odihnă și al concediilor medicale
 • calculul reținerilor și popririlor salariale;
 • suport legislativ și consultantă pentru probleme de salarizare sau calcul salarial;

Cum Lucrăm?

Consultanță

Stabilim ce tip de firmă și ce fel de impozitare se potrivește afacerii tale

Contract

Semnăm un contract de colaborare

preluare acte

Actele contabile vor fi preluate/create in softul nostru specializat

Colaborare

O colaborare pe termen lung, avantajoasă pentru ambele părți

Estimator Prețuri